Terug naar het overzicht
de-eerste-werkzaamheden-hebben-plaatsgevonden

De eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden!

De eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamhden op de locatie van het project HoeveRijk hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo heeft de eigenaar van de gronden direct achter de Klimhal van Mountain Network de gebouwen laten slopen. Daarnaast wordt op dit moment de oude tennishal gedemonteerd. Deze hal krijgt op een andere locatie een tweede leven. Wat een mooie vorm van circulariteit en duurzaamheid!

Bomen en lage beplanting

In de week van 11 maart is uitvoering gegeven aan de kapvergunning. Zo zijn de bomen gerooid en is de lage beplanting, als braamstruiken, weggehaald. Bij deze werkzaamheden is een ecoloog betrokken geweet om te controleren of er op het moment van de werkzaamheden geen vogels aan het broeden waren. De werkzaamheden waren voor de start van het broedseizoen, op 15 maart afgerond. 

Bestemmingsplan en vergunningen

Het Ontwerp van het bestemmingsplan en vergunningen hebben ter inzag gelegen. Helaas zijn er enkele bezwaren binnengekomen. De gemeente is momenteel bezig met het inventariseren van de inhoud van de bezwaren en de beantwoording hiervan. 

Verkoop

We lopen mooi op schema met de verkoopvoorbereidingen van de koopwoningen. We verwachten, zoals we nu naar de voortgang kijken, dat we net voor de zomervakantie, starten met de presale van een eerste fase. De daadwerkelijke verkoop vindt dan plaats na de zomersluiting van de bouwvakvakantie. Het een en ander is wel afhanelijk van het verloop van de afgifte van de vergunningen.