Terug naar het overzicht
update-hoeverijk-december-2021

Update HoeveRijk december 2021

Het is december, het einde van het jaar is alweer in zicht. Via deze nieuwsbrief informeren we je over het laatste nieuws rondom HoeveRijk.

Bestemmingsplan
Er zijn mooie stappen gezet voor het voorontwerp bestemmingsplan. De benodigde onderzoeken zijn afgerond. We verwachten in het voorjaar van 2022 het voorontwerp bestemmingsplan aan het College van B&W van de Gemeente Nieuwegein te kunnen voorleggen.
Ondertussen werken we ook aan de stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De tekeningen en berekeningen voor deze omgevingsvergunning zijn al bijna afgerond.

Groen en water
Het inrichtingsplan, gemaakt door landschapsarchitect Dijk&Co, krijgt ook vorm: groen en water zijn onder andere dragers van het plan. Dit zie je straks duidelijk terug in HoeveRijk.
Belangrijk zijn de groene hoven tussen de grondgebonden woningen door, richting het water aan de noordkant van het plan waar de Waterwachters een plek krijgen. De detaillering met speelelementen en specifieke beplanting wordt de komende tijd uitgewerkt. 

Tot in het nieuwe jaar!
Zodra er weer nieuws is informeren we jullie. Alvast fijne feestdagen en tot in januari!